89/89 ม.2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จันทร์ - เสาร์   08:00 - 17:00

elicitor-natural-solve-the-problem-ammonia

  • ต้นเหตุของปัญหาแอมโมเนียคือโปรตีนในอาหารสัตว์ที่เหลือตกค้างออกมากับของเสีย (ขี้หรือมูลสัตว์)

แอมโมเนียในฟาร์มมาจากของเสียที่กิดจากการขับถ่าย (ขี้หรือมูลสัตว์) ปัญหาเกิดจากมีโปรตีนที่เหลือเป็นปริมาณมากในระบบย่อยของสัตว์กล่าวคือระบบการย่อยอาหารของสัตว์ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากความแข็งแรงของสัตว์ สภาพแวดล้อมที่แออัด  โปรตีนที่ออกมากับการขับถ่ายนอกจากไม่ได้เพิ่มการแลกเนื้อ (FCR, Feed Conversion Rate) แล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม พื้นผิวแฉะ มีเชื้อSalmonella ,E.coli  และแอมโมเนียเกิดขึ้นในฟาร์ม

 

  • ปัญหาสำคัญคือแอมโมเนียในฟาร์มเป็นปัญหาลูกโซ่ที่วนกลับมาเป็นปัญหาของสัตว์

กล่าวได้คือแอมโมเนียในฟาร์มทำให้เกิดปัญหาของโรคตาแฉะ-อักเสบ  มีผลกระทบต่อการกินอาหารของสัตว์ ความเครียดสะสม ตื่นตกใจง่ายและสิ่งที่สำคัญคือการเจริญเติบโตรวมถึงตัวเลขอัตราการแลกเนื้อที่มีค่าสูง (กินอาหารมากได้เนื้อน้อย) และขี้หรือมูลก็มีโปรตีนเหลือจำนวนมากออกมา จะเป็นลูกโซ่เช่นนี้จนครบรอบการเลี้ยง

 

  • การแก้ปัญหาแอมโมเนียให้ตรงจุด ด้วย แอล112พอลิเมอร์ ช่วยระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารได้สมบูรณ์ 

แอล112พอลิเมอร์ ช่วยทำให้ระบบการทำงานในกระเพาะ ระบบการย่อยมีประสิทธิภาพสูง และลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้ระบบการดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลทำให้มีปริมาณโปรตีนน้อยที่จะเป็นของเสีย(ขี้หรือมูล)ออกมา ลักษณะขี้หรือมูลที่ออกมาจะเป็นก้อนกลม แข็ง เหยีบไม่ติดเท้า  เมื่อไม่มีโปรตีนปนออกมากับของเสีย ปัญหาเรื่องแอมโมเนียก็จะหมดไป และสิ่งที่สำคัญคือ ตัวเลขอัตราการแลกเนื้อที่ตำกว่ามาตราฐาน (กินอาหารน้อยได้เนื้อมาก)

 

          การใช้แอล112พอลิเมอร์ เพื่อแก้ปัญหาแอมโมเนียให้ตรงจุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต้องใช้ตั่งแต่เริ่มการเลี้ยงแรกเข้าเพื่อให้เกิดผลเรื่องสุขภาพ ความแข็งแรง เซลล์ในร่างกายแข็งแรง ระบบหมุนเวียนและสูบฉีดโลหิตสมบูรณ์ดูได้จากคุณภาพซาก (ปอดที่มีสีชมพู)   จนกระทั่งวันจับส่งโรงชำแหละ

แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ ไร้สารตกค้าง ปลอดภัย


          ผลิตจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ จากงานวิจัยและพัฒนา ผลจากงานวิจัยจากต่างประเทศ L112 Biopolymer (CHITOSAN spec L112 blended wiith active ingredients) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Medical-device product)ใช้ในมนุษย์ เพื่อลดคอลเลสเตอรอล LDLและลดไขมันไตรกลีเซอไรด์

 

          แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ นอกจากที่จะเป็นสารธรรมชาติเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเนื้อในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ สุกร ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม รวมถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษกิจอื่นๆแล้ว ยังใช้เป็นสารทดแทนยาปฎิชีวนะ รักษาอาการท้องเสีย ติดเชื้อในลำไส้ ขี้ขาว ขี้เป็นสายติดก้น ขี้เหลวเป็นน้ำ ก้นแดงอักเสบบวมเปล่ง สารธรรมชาติเพื่อยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL) สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL) ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค

 

          แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ สารธรรมชาติเพื่อจับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ยังทำหน้าที่เป็นสารทำความสะอาดลำไส้ สารล้างลำไส้ สารล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ซึ่งมีผลทำให้ ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดเชื้อ ลดแอมโมเนีย

แอล112พอลิเมอร์

เพิ่มการแลกเนื้อ

ทางเรามีฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง พร้อมให้คำแนะนำ

สนใจติดต่อ เรายินดีสนับสนุนผลิตภัณฑ์

สำหรับทำฟาร์มต้นแบบ

 

BIO21 qrcode

บริษัท ไบโอ21 จำกัด 

89/89 ถ.พระราม 2 กม. 43-44 หมู่ที่ 2

ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: 0 3411 0338, สายตรง: 08 1996 2986

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. line ID : 0819962986

ลงทะเบียนข้อมูล

   โปรดระบุรายละเอียดของท่าน เพื่อที่จะให้เราได้รับข้อมูลเบื้องต้นในการจัดเตรียมข้อมูลให้กับท่าน