89/89 ม.2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จันทร์ - เสาร์   08:00 - 17:00

Working principle l112 elicitor natural polymer

แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ - หลักการทำงาน


- เพิ่มการแลกเนื้อ คือ ทำให้ระบบเมตาบอลิซึม (Metabolism) การทำงานในกระเพาะ ระบบการย่อย และระบบการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อFCRต่ำ

 

- แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ สำหรับ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม : เป็นเส้นใยที่ไม่สามารถดูดซึมและไม่ย่อยสลายในทางเดินอาหาร มีคุณสมบัติสนับสนุนไขมันที่ดี (HDL: High Density Lipoprotein) ยับยั้ง ไขมันไม่ดี (LDL : Low Density Lipoprotein) ความสำคัญของไขมัน เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายสัตว์

 

- แอล112 พอลิเมอร์ จับโลหะหนัก รวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร สารเคมี หรือยาต่างๆ

 

- แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ ทำหน้าที่ เสมือนสารทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ช่วยควบคุม ความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนหัวใจดีขึ้น ช่วยลดกรด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรค และเชื้อราบางชนิด รักษาและป้องกันโรคลำไส้แปรปรวน (imitable bowel syndrome) ช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ ระบบขับถ่ายป้องกันอาการ ท้องผูกเพิ่มปริมาณอุจจาระ

 

- แอล112 พอลิเมอร์สามารถจับกับกรดน้ำดี เพื่อป้องกันการดูดซึมกรดน้ำดีกลับเข้าสู่ กระแสเลือด ทำให้กระบวนการ oxidation (การสลายไขมัน) ของคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมา จะทำให้ beta lipoprotein หรือ low density lipoprotein (LDL) ในพลาสมาลดลง ส่งผลให้ระดับของ serum cholesterol ลดลงด้วย

 

- สุดท้าย แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะกิน แอล112 พอลิเอมร์ เข้าไปมากเท่าไหร่ ก็ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณแคลอรี่ ไม่ดูดซึมเข้าร่างกาย ไม่ตกค้างในเนื้อเยื่อ ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา และยังช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดียิ่งขึ้น โดยธรรมชาติร่างกายต้องการ รักษาความพอดีหรือสมดุลของร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลของร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลใหม่ขึ้นเสมอ

 

- แอล112 พอลิเมอร์ เป็นอาหารที่มีความปลอดภัย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อ คนเลี้ยง สัตว์ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 

ตัวอย่างผลการเลี้ยงไก่เนื้อด้วย แอล112 พอลิเมอร์

จำนวนวันเลี้ยง 38 วัน ปริมาณ(ความหนาแน่น) 14.9 ตัวต่อตารางเมตร ผลการเลี้ยง FCR 1.45 * (FCR ต่ำกว่ามาตราฐาน 0.257) , ADG 69.25 กรัมต่อวัน
* FCR (feed conversion rate / อัตราการแลกเนื้อ) 1.45 คือ ปริมาณอาหาร 1.45 กิโลกรัม ให้น้ำหนักตัวไก่ 1.0 กิโลกรัม

ประสิทธิภาพของไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต เม็ดเลือดแดงและการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ


ประสิทธิภาพของไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา (เม็ดเลือดแดง (RBC) และเม็ดเลือดขาว (WBC) นับและความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน (Hb)) และการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ

เปอร์เซ็นต์ ของการดื้อยาต้านจุลชีพต่อเชื้อ Salmonella และ Escherichia coli ในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมีสูงในประเทศไทยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของยาปฏิชีวนะ การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไคโตซานในไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของเลือดและลำไส้ ผลการศึกษาพบว่าไคโตซานในอาหาร ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR) ในช่วง 22-39 วันและ 1-39 วัน การเสริมไคโตซาน ในอาหารมีแนวโน้มที่จะลดแอมโมเนีย - ไนโตรเจนใน colonic digesta นอกจากนี้ไคโตซานยังเพิ่มจำนวนบาซิลัส (Bacillus spp) ในขณะที่จำนวนอีโคไล (E.Coli) ลดลง ทำให้อัตราส่วนแลคโตบาซิลลัสต่ออีโคไลเพิ่มขึ้น ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ heterophil (H): อัตราส่วน lymphocyte (L) และค่าสัมประสิทธิ์ของการย่อยได้ของ ileal ชัดเจน สรุปได้ว่าการเสริมไคโตซานในอาหารไก่เนื้อสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งทางเลือกในการใช้ยาปฏิชีวนะพร้อมกับปรับปรุงการทำงานของลำไส้

 

ที่มา : Efficacy of dietary chitosan on growth performance, haematological parameters and gut function in broilers
Chackrit Nuengjamnong & Kris Angkanaporn

ประโยชน์ด้านสุขภาพของ แอล112พอลิเมอร์ / L112 Biopolymer อาหาร (เครื่องมือแพทย์) ใช้ในมนุษย์


แอล112พอลิเมอร์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ และประโยชน์ต่อสุขภาพทั่วไปบางประการในมนุษย์มีดังนี้

 

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลิน
  พบว่าแอล112พอลิเมอร์ช่วยป้องกันโรคเบาหวานในมนุษย์โดยเฉพาะรูปแบบของโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน แอล112พอลิเมอร์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและยิ่งใช้แอล112พอลิเมอร์มากเท่าไรก็ยิ่งทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง แอล112พอลิเมอร์มีประโยชน์ในการปรับสมดุลการทำงานของเซลล์ที่ผลิตอินซูลินและทำให้อินซูลินทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลในเลือด

 • ปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
  คอเลสเตอรอลถูกกำหนดให้เป็นสารประกอบคล้ายขี้ผึ้งที่พบในเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนใหญ่รวมถึงเลือดและเส้นประสาท
  คอเลสเตอรอลอช่วยให้การเคลือบด้านนอกของเซลล์ต่าง ๆ ประกอบขึ้นเป็นกรดน้ำดีที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารในลำไส้อย่างต่อเนื่องและยังช่วยให้ร่างกายมนุษย์ผลิตวิตามินดีและฮอร์โมน
  คอเลสเตอรอลสูงช่วยเพิ่มโอกาสของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ คอเลสเตอรอลมีสองประเภทของคอเลสเตอรอล - LDL (คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี) และ HDL (คอเลสเตอรอลที่ดี) ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) เนื่องจากมันสามารถลำเลียงเนื้อหาของโมเลกุลไขมันไปยังผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันและเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
  โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอุดตันหรือแคบที่สามารถนำไปสู่โรคหัวใจ, อาการเจ็บหน้าอกและจังหวะ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแอล112พอลิเมอร์ช่วยลดระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ (LDL) แอล112พอลิเมอร์ช่วยในการรักษาระดับการเผาผลาญไขมันในเลือดต่ำและช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกาย

 • ช่วยปรับปรุงความดันโลหิตสูง
  ความดันโลหิตสูงเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ามีผลกระทบต่อผู้ใหญ่มากกว่า 2 ล้านคนในอินเดีย ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขทางการแพทย์ที่สำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดหัวใจ, หัวใจล้มเหลว, ไตวายและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อาการทั่วไปของความดันโลหิตสูง ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรง, คลื่นไส้, อาเจียน, สับสน, การเปลี่ยนแปลงการมองเห็นและเลือดออกจมูก โรคหัวใจและหลอดเลือดจะถึงสัดส่วนการแพร่ระบาดในประเทศ จากปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ความดันโลหิตสูงควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะมันส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ประโยชน์ที่สำคัญพบได้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงซึ่งบริโภคแอล112พอลิเมอร์เป็นประจำ การบริโภคแอล112พอลิเมอร์เป็นประจำจะช่วยลดความดันโลหิตซิสโตลิก เมื่อหัวใจเต้นมันจะดันและบีบเลือดผ่านหลอดเลือดแดงของหัวใจไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมนุษย์ แรงนี้สร้างแรงกดดันต่อหลอดเลือดแดง นี่เรียกว่าความดันโลหิตซิสโตลิก

 • ลดโรคโครห์น
  (Crohn's Disease) เป็นความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม ซึ่งโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel diseases หรือ IBD) โรคโครห์นส่วนใหญ่มีความผิดปกติที่ลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้น พบว่าระดับแอล112พอลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้นสามารถป้องกันโรคโครห์นได้โดยการลดระดับโฮโมซิสตินในร่างกาย โรคของ Crohn เป็นโรคเรื้อรังของลำไส้เล็ก ไม่ทราบสาเหตุของโรคของ Crohn โรคของ Crohn อาจทำให้เกิดแผลที่รุนแรงในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หรือทั้งสองอย่าง อาการท้องเสียปวดท้องอาเจียนมีไข้และการลดน้ำหนักเป็นอาการหลักของโรค Crohn โรคลำไส้ของ Crohn อาจทำให้ลำไส้เล็กอุดตันอย่างรุนแรง โรคของ Crohn นั้นเกี่ยวข้องกับก้อนผิวหนังที่มีสีแดงและการอักเสบของข้อต่อตากระดูกสันหลังและตับ

 • ลดความเสี่ยงของโรคโลหิตจาง
  อาการที่พบบ่อยของโรคโลหิตจางคือ – รู้สึกอ่อนแอและอ่อนเพลียมึนงงและรู้สึกเสียวซ่าในมือและเท้าและลิ้นสีแดงสดและเรียบเนียน อย่างไรก็ตามด้วย การใช้แอล112พอลิเมอร์ มีโอกาสที่ร่างกายสามารถป้องกันโรคโลหิตจางได้

 • ลดโอกาสการติดเชื้อ
  การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกของเนื้อเยื่อร่างกายของโฮสต์โดยโรคที่ก่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่นำไปสู่การเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัดรวม ถึงการสูญเสียความกระหายอ่อนเพลียน้ำหนักลดเหงื่อออกตอนกลางคืนมีไข้ปวดเมื่อยและปวด ไคโตซานปกป้องร่างกายจากการโจมตีของการติดเชื้อแบคทีเรียช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารและยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์

แอล112พอลิเมอร์

เพิ่มการแลกเนื้อ

ทางเรามีฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง พร้อมให้คำแนะนำ

สนใจติดต่อ เรายินดีสนับสนุนผลิตภัณฑ์

สำหรับทำฟาร์มต้นแบบ

 

BIO21 qrcode

บริษัท ไบโอ21 จำกัด 

89/89 ถ.พระราม 2 กม. 43-44 หมู่ที่ 2

ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: 0 3411 0338, สายตรง: 08 1996 2986

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. line ID : 0819962986

ลงทะเบียนข้อมูล

   โปรดระบุรายละเอียดของท่าน เพื่อที่จะให้เราได้รับข้อมูลเบื้องต้นในการจัดเตรียมข้อมูลให้กับท่าน